Rezydencja Podatkowa w Andorze

Czy jesteś zainteresowany uzyskaniem rezydencji podatkowej w Andorze w połączeniu z założeniem spółki? Rozważasz jedną z wielu korzyści podatkowych jakie przynosi pasywna rezydencja w Andorze? Niezależnie od tego, co sprowadza Cię do Andory, będziesz potrzebował pomocy w urzędzie imigracyjnym, znalezieniu mieszkania, przeprowadzce rodziny i dobytku. Pomożemy Ci we wszystkich sprawach związanych z uzyskaniem certyfikatu rezydencji w celu uzyskania ulgi podatkowej w Andorze!

Ustanowienie rezydencji podatkowej w Andorze wymaga wiedzy i doświadczenia lokalnego doradcy, aby usprawnić wszystkie kroki. Andorra Partner może pomóc Ci w szybkiej integracji w kraju, w codziennych potrzebach życiowych, a także w założeniu firmy. Andora oferuje różne rodzaje pobytu, w zależności od Twojego profilu. Jeśli chcesz otworzyć działalność gospodarczą w Andorze i założyć spółkę, aktywna rezydencja może być najbardziej odpowiednią opcją. Bycie dyrektorem lub udziałowcem andorskiej spółki automatycznie daje Ci prawo do ubiegania się o aktywną rezydencję, która z kolei daje Ci prawo do samozatrudnienia.

Jak zostać rezydentem podatkowym w Andorze?

Zanim omówimy szczegółowo wymagania niezbędne do uzyskania rezydencji podatkowej w Andorze, musimy rozróżnić dwa pojęcia, które są często mylone: administracyjna rezydencja Andory i rezydencja podatkowa. Rezydencja administracyjna jest przyznawana przez kompetentne władze imigracyjne, podczas gdy rezydencja podatkowa nie jest uzyskiwana równolegle, ale jest utrwalana po spełnieniu szeregu wymogów określonych w obowiązującym ustawodawstwie podatkowym.

Istnieją różne sposoby uzyskania rezydencji administracyjnej (poniżej wymienione są 3 najbardziej skonsolidowane):

Jak już wspomnieliśmy, rezydencja administracyjna różni się diametralnie od rezydencji fiskalnej, ponieważ ta ostatnia jest konsolidowana na podstawie kryteriów nie związanych z przepisami imigracyjnymi. Jakie są wymagania, aby zostać uznanym za andorskiego rezydenta fiskalnego?

Kryteria uznania danej osoby za rezydenta podatkowego w danym kraju są regulowane przez ogólne kryteria OECD, zharmonizowane w Księstwie i odpowiednio włączone do prawa podatkowego IRPF Andory.

Wspomniane przepisy stanowią, że osoba będzie uznana za rezydenta podatkowego Andory, jeśli:

W związku z tym, po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów, możliwe jest zgłoszenie zmiany rezydencji podatkowej do odpowiednich organów podatkowych i opodatkowanie się w Andorze.

Dlaczego warto rozważyć rezydencję podatkową w Andorze?

Andora ma wiele do zaoferowania oprócz niższych niż zwykle stawek podatkowych. Wielu klientów poszukujących krajów o niskich stawkach podatkowych w Europie decyduje się na przeprowadzkę do tego kraju ze względu na jakość życia.