Andorra Belasting

Hoewel Andorra niet langer een belastingparadijs is, ligt het belasting stelsel van Andorra veel lager dan dat van de omringende landen en het Europese gemiddelde. Andorra heeft een van de laagste belastingen ter wereld, met aantrekkelijker nominale en effectieve toepasselijke tarieven. Kom alles te weten over het belastingstelsel van Andorra en het nieuwe belasting tarief van: IGI, IRPF, IRNR.

Inhoud

Andorra Belasting Tarieven

Hoeveel belastingen worden er betaald in Andorra? De Andorrese belastingen zijn voordelig voor particulieren en bedrijven. Het belastingstelsel is erop gericht ook grote internationale ondernemingen aan te trekken. Het Prinsdom is niet alleen gunstig voor internationale bedrijven, maar ook voor KMO’s. Met een vennootschapsbelastingtarief in Andorra van 10% (kan in bepaalde omstandigheden tot 2% worden verlaagd) biedt het Pyreneeënland de laagste inkomsten- en indirecte belastingen in Europa.

BTW van Andorra (IGI)

De Impost General Indirecte (IGI), gelijk aan de belasting die in de landen van de Europese Unie bekend staat als BTW (belasting over de toegevoegde waarde), is de belangrijkste indirecte belasting. Net als de Europese tegenhanger kent de Andorrese IGI verschillende tarieven, afhankelijk van het belaste product of de belaste dienst:

Andorrese vennootschapsbelasting (IS)

De belasting bij uitstek van Andorra’s vennootschapsbelasting heet Impost de Societats (IS), die overeenkomt met een algemeen vast tarief van 10%. Er zijn echter enkele interessante bonussen om rekening mee te houden voor toekomstige inwoners:

Wij raden u aan de belastingwetgeving te lezen of professionals zoals de vennoten van Andorra Partner te raadplegen, aangezien er verschillende nuances zijn om van deze bonussen gebruik te maken en om de belasting correct voor te leggen. Wij raden u ook aan informatie in te winnen over gemeentelijke belastingen en over de procedures die gevolgd moeten worden om een bedrijf op te richten in Andorra.

Inkomstenbelasting van natuurlijke personen in Andorra (IRPF)

De Andorrese inkomstenbelasting, die bij iedereen bekend is, is een van de laagste belastingen in Europa. IRPF is een belasting die bestaat uit schijven die worden toegepast op de belastbare basis, vergelijkbaar met die van de buurlanden. Zonder in te gaan op de vele details van de individuele belasting, geven we hieronder een vereenvoudigd beeld:

In het geval van gehuwden zijn de schijven iets anders:

Dividenden ontvangen van een Andorrese vennootschap worden in Andorra tegen 0% belast, waardoor dubbele belastingheffing wordt voorkomen. U kunt veel meer over deze belasting lezen in ons artikel dat uitsluitend aan de inkomstenbelasting van Andorra is gewijd.

Wie is onderworpen aan de inkomstenbelasting in Andorra?

Inkomsten waarop de IRPF wordt toegepast

De volgende bedragen zijn niet onderworpen aan IRPF-betaling

Inkomstenbelasting in Andorra voor niet-ingezetenen (IRNR)

Personen of bedrijven die hun beroeps- of bedrijfsactiviteit op Andorrees grondgebied uitoefenen, maar hun vaste woonplaats buiten Andorra hebben, zijn onderworpen aan een inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen, die over het algemeen 10% bedraagt. Bedrijven die diensten verlenen en werknemers in Andorrese bedrijven zijn verplicht deze belasting te betalen.

Het gaat meestal om Spaanse en Franse grensarbeiders die in hun respectieve landen wonen maar sporadisch en niet permanent in Andorra werken. Dit geldt ook voor werknemers van dienstverlenende bedrijven, beroepsbeoefenaren in het onderwijs, kunstenaars en werknemers die zijn aangesloten bij CASS.

Vermogenswinstbelasting in Andorra

De vermogenswinstbelasting in Andorra wordt behandeld als elk ander gewoon economisch inkomen en wordt doorgaans belast tegen een tarief van 10%. De vermogenswinst die voortvloeit uit de overdracht van in aanmerking komende deelnemingen of de overdracht van het overeenkomstige belang in een holding is echter vrijgesteld van belasting.

Onroerendgoedbelasting in Andorra

Bij de aankoop van onroerend goed in Andorra moet u rekening houden met 4% overdrachtsbelasting, verdeeld tussen de overheid en de parochie. Aan de andere kant is er een belasting met betrekking tot de vermogenswinst die daalt van 15% naar 1% en wordt toegepast op de winsten die worden gegenereerd door onroerend goed transacties, verkoop van onroerend goed, afhankelijk van de tijd dat de eigenaar het pand hield voordat hij het verkocht:

Op deze manier probeert de regering van Andorra speculatie met onroerend goed in het land te voorkomen.

Andere belastingen in Andorra

Gemeentelijke of parochiale belastingen (Comus)

De gemeenten of de Comus zijn bevoegd om hun reglementering en lokale belastingen op te stellen, zodat de belastingen en hun last variëren naar gelang van de gemeente.

Indirecte belastingen

Directe belastingen

Andere heffingen

Belastingvrijstellingen in Andorra

De belastingheffing in Andorra biedt ook een reeks voordelen in de vorm van vrijstellingen voor zowel ondernemers als ondernemingen:

Dit maakt het Vorstendom tot een zeer aantrekkelijke optie om er allerlei soorten bedrijven op te richten of te vestigen, hetzij als vennootschap, hetzij als freelancer, met inbegrip van holdings, e-commercebedrijven, of een vastgoedinvestering.

Aanzienlijke belastingvoordelen voor Andorrese ingezetenen

Wat successie- en schenkingsrechten betreft, hebben we goed nieuws, want in Andorra zijn erfenissen belastingvrij voor inwoners, of het nu lokale burgers zijn of buitenlanders die hun fiscale woonplaats in het Vorstendom Andorra hebben. Er zijn ook geen belastingen op schenkingen tussen particulieren in Andorra of op vermogen. Ook bankinteresten van niet meer dan 3.000 euro per jaar zijn vrijgesteld van belasting. Dit zijn andere van de vele belastingvoordelen die Andorra biedt en waarom het interessant is uw fiscale residentie naar het land van de Pyreneeën te verplaatsen.

De belastingdruk is veel lager in Andorra als we deze belastingtarieven vergelijken met landen als Spanje en Frankrijk. Het hebben van een fiscale residentie in Andorra, het oprichten van een bedrijf in Andorra, of het werken in dit land heeft ongelooflijke fiscale voordelen.